پيامبر صلى‏ الله ‏عليه‏ و‏ آله : دنيا سراى بلا و گرفتارى و محل گذران زندگى و زحمت است. خوشبختان از آن دل كنده ‏اند و از دست بدبختان به زور گرفته مى‏ شود. پس خوشبخت ‏ترين مردم، بى‏ ميل‏ترين آنان به دنيا و بدبخت ‏ترين مردم، مايل‏ ترين آنان به دنياست.
رکوردی ثبت نشده است.

فعالیت های روستا

مطلبی ثبت نشده است.
مطلبی ثبت نشده است.

نظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد دهیار روستا چیست؟

ویدیو

ویدیویی ثبت نشده است.

آب و هوا

موقیت جغرافیایی